Strona główna » Marketing w edukacji, cz. 9 – Jak zarządzać, budując społeczności?

Marketing w edukacji, cz. 9 – Jak zarządzać, budując społeczności?

przez Pawel
marketing w edukacji

Zarządzanie placówką oświatową to przede wszystkim budowanie społeczności, którą tworzymy, każdego dnia. Skupiamy wokół siebie ludzi, począwszy od relacji partnerskich, przez biznesowe, aż po rodzicielskie. Tworzymy każdego dnia bezpieczną i trwałą przystań dla ich lepszej jakości życia, nauki czy pracy.

Współczesne placówki oświatowe, takie jak przedszkola, szkoły podstawowe, licea czy uniwersytety, stanowią nie tylko miejsca kształcenia i zdobywania wiedzy, ale także „centra” społeczności. Zarządzanie tego rodzaju miejscami wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych i pedagogicznych, ale także zdolności do budowania silnych relacji społecznych.

Jednym z kluczowych elementów skutecznego zarządzania placówką oświatową jest umiejętność budowania różnorodnych społeczności wokół siebie. To nie tylko relacje między uczniami a nauczycielami, ale także więzi partnerskie, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie instytucji. Współpraca z rodzicami, opiekunami i lokalną społecznością jest niezwykle istotna, ponieważ może przyczynić się do lepszego zrozumienia potrzeb uczniów oraz wsparcia ich rozwoju.

Kooperacja z innymi organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami może wzbogacić ofertę edukacyjną naszej placówki i zwiększyć jej zasięg. Tworzenie partnerstw umożliwia wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów, co może przekładać się na bardziej atrakcyjne i efektywne metody nauczania. Przykładowo, placówka oświatowa (licem) może nawiązać współpracę z lokalnymi firmami, co umożliwi uczniom zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych oraz wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy.

Nowoczesne technologie

Współczesna edukacja często wymaga nowoczesnych technologii i narzędzi, które mogą być dostarczane przez firmy – związane z sektorem edukacyjnym. Tworzenie relacji biznesowych może przyczynić się do lepszej dostępności takich narzędzi oraz ich korzystniejszego dopasowania do potrzeb placówki, a więc zapewni nowe możliwości nauczania i rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży.

Bliska kooperacja z rodzicami to również kluczowy element budowania społeczności placówki oświatowej. Otwarta i regularna komunikacja, pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań każdej ze stron, również przekonanie rodziców, jeśli mają jakieś obawy. Istotne jest organizowanie spotkań, warsztatów, dni otwartych czy webinariów. Wpływają one na zaangażowanie rodziców. Jak widać, zarządzanie placówką oświatową to znacznie więcej, niż tylko zapewnienie sprawnego funkcjonowania instytucji edukacyjnej.

Róża Szyperek
Marketing Manager
Norlandia Przedszkola i Żłobki

Przeczytaj poprzednie części cyklu Marketing w edukacji”:

Marketing w edukacji, cz. 8 – brand communities a SoMe

Marketing w edukacji, cz. 7 – Synergia działań w praktyce

 

5/5 - (7 głosów)

Może Ci się spodobać