Strona główna » Marketing w edukacji, cz. 7 – Synergia działań w praktyce

Marketing w edukacji, cz. 7 – Synergia działań w praktyce

przez Pawel

Synergia to przede wszystkim współpraca wielu sektorów i płaszczyzn. To koordynacja różnych instytucji i osób zaangażowanych w procesy w rozumieniu edukacyjnym. Łączenie sił, zasobów i kompetencji ludzi w celu stworzenia efektywniejszych wyników.

Zgodnie z myślą J. McKean : „70 proc. naszych decyzji zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 30 proc. bazuje na właściwościach produktu”. Istotnym elementem synergii są właśnie ludzie, tworzący nić powiązań, które rozbudowują.

Jak zatem wygląda synergia w edukacji w praktyce? Przykładów takich połączonych działań może być wiele – w zależności od jej celów (np. sprzedażowych), jednak zintegrowane elementy w obrębie jednej, działającej kampanii – scalają narzędzia komunikacji (takie jak: działania online i offline marketing czy public relations). Przeplatanie się różnych czynników i elementów jest ich połączoną interakcją, która pozwala uzyskać lepsze wyniki, porównując to z korzystaniem z tylko jednego kanału komunikacji czy działań.

Innym bardzo ważnym elementem, jest wartość naszych działań. W biznesie edukacyjnym (choć wiem, że to mocne określenie i może kogoś oburzyć) wartością jest dbanie o lepsze jutro dzieci, młodzieży i uczniów. Dlatego warto pracować na jak najwyższym poziomie i rozwijać się w tym, aby nieść swoja pracą coś więcej niż tylko większe zyski firmy , które są naturalnym benefitem dobrze działającej synergii i współpracujących działów. Synergia może obejmować wiele aspektów, od współpracy między nauczycielami, którzy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, być dobierani do projektów pod kontem swoich kompetencji i praktyk, po partnerstwo miedzy placówkami oświatowymi a społecznością lokalną i biznesem. Ten aspekt jest szczególny ważny, gdyż łączy się z tematem brand communities – który w ostatnim czasie jest mocno aktualny, gdyż jednoczy zwolenników naszej działalności i generycznie poszerza nam zasięgi, co przekłada się na rozwój organizacji pracy.

Kolejnym ważnym elementem jest wykorzystanie technologii w pracy i tu mowa o platformach lub aplikacji do wzajemnej komunikacji z rodzicami, po wszelkie narzędzia, które wspierają pracę nauczycieli. To też systemy rekrutacji internetowej, CRM oraz system helpdeskowy. W mojej ocenie, synergia w edukacji łączy pracę nauczycieli na grupach oraz kadrę zarządzającą organizacją, co przekłada się na uwzględnienie w tym procesie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci-uczniów – gdyż oni również są istotnym elementem działalności w branży edukacyjnej. Mowa tu o komunikacji marki i jej odbiorze.

Ostatnim aspektem synergii w edukacji jest współdziałanie zarówno sektora prywatnego jak i publicznego – bez sztucznych podziałów. Edukacja to przede wszystkim współpraca, a tylko współdziałając razem, osiągamy wszyscy więcej. Lokalne partnerstwa, pozyskiwanie funduszy unijnych czy też dotacji – finalnie ma przysłużyć się edukacji w całej Polsce. Warto patrzeć na nią w szerszym kontekście, aniżeli tylko w kategoriach portfela.

Podsumowując, co zyskujemy dzięki synergii?

  • optymalizację kosztów

  • rozwijamy system standardów i jakości naszej pracy

  • osiągamy wyższe wyniki

  • docieramy do szerszego grona odbiorców

  • zwiększamy wiarygodność naszej marki oraz jej rozpoznawalność

Róża Szyperek
Marketing Manager
Norlandia Przedszkola i Żłobki

Przeczytaj poprzednie części cyklu Marketing w edukacji”:

Marketing w edukacji, cz. 6 – brand purpose

Marketing w edukacji, cz. 5 – offline marketing

5/5 - (3 głosów)

Może Ci się spodobać