Strona główna » Na czym skupiać będzie się przedsiębiorstwo przyszłości?

Na czym skupiać będzie się przedsiębiorstwo przyszłości?

przez seo-website

Działalność biznesowa wcale nie musi mieć szkodliwych społecznie skutków. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy głównym i często jedynym celem biznesu jest zapewnienie udziałowcom zysków w jak najkrótszym czasie. Takie podejście ignoruje wpływ biznesu na środowisko i dobrostan pracowników. O biznesie można jednak myśleć inaczej.

Ludzie podejmujący biznesową działalność powinni zrozumieć, że tylko przedsiębiorstwa, które szanują swoich pracowników, mogą osiągać dużą wydajność w długim okresie. Sprzyja to także myśleniu na dłuższą metę w innych dziedzinach życia społecznego. Szanowanie praw pracowniczych powinno być standardem w biznesie przyszłości. Dają pracownikom głos i oferują przestrzeń polityczną i moralną dla najbardziej wrażliwych grup, takich jak niezorganizowani, niewykwalifikowani i nieposiadający dokumentów.

Przedsiębiorstwo przyszłości powinno promować szacunek w miejscu pracy. Szacunek to poczucie dobrego traktowania kogoś ze względu na jego cechy lub cechy, ale szacunek może być również działaniem polegającym na traktowaniu ludzi z uznaniem i godnością. Postawa pełna szacunku powinna być standardem w miejscu pracy, niezależnie od osobistych uczuć.

Firmy i korporacje muszą się także liczyć ze zmianami, jakie biznes może wywoływać w środowisku naturalnym. Działania w tej sferze obejmują wprowadzanie ekologicznych rozwiązań. Procesy ekologiczne mogą skutkować wzrostem wydajności poprzez zmniejszenie kosztów energii, umożliwiając firmom zabezpieczenie ekologicznych ulg podatkowych, poprawę wydajności operacyjnej i wewnętrzne wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie zyski bezpośrednio przekładają się na korzyści handlowe. Prowadzenie firmy przyjaznej środowisku pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko i chronić zasoby naturalne. Dziś sytuacja pod tym względem jest tragiczna. Według badań 100 firm odpowiada za 71% światowych emisji. Tylko 100 firm jest źródłem ponad 70% światowej emisji gazów cieplarnianych od 1988 r.

Czy firmy ponoszą odpowiedzialność wobec swoich społeczności? Coraz częściej odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Firmy, bez względu na wielkość, nie działają w bańce. Decyzje podejmowane przez firmę mają wpływ na jej pracowników, klientów i dostawców, z których wszyscy są częścią społeczności, którym służą. Odpowiedzialność biznesu jest podejściem biznesowym do zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Obejmuje również inicjatywy, dzięki którym firma bierze odpowiedzialność za swój wpływ na dobrobyt społeczny i środowiskowy.

Nowe myślenie o biznesie wymaga nieco odmiennego rozumienia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa przyszłości porzucą myślenie wyłącznie w kategoriach pieniędzy. Tylko tak rozumiany biznes może sprostać wyzwaniom współczesności i nabrać bardziej ludzkiego sensu.

Oceń tę podstronę

Może Ci się spodobać