Strona główna » Z jakimi dylematami etycznymi mierzy się współczesny biznes?

Z jakimi dylematami etycznymi mierzy się współczesny biznes?

przez seo-website

Firmy nie funkcjonują w społecznej próżni. To znaczy, że muszą brać pod uwagę także pozabiznesowe aspekty swojej działalności. To, jaki wpływ ma działalność gospodarcza na swoje otoczenie staje się często przedmiotem licznych sporów i kontrowersji. Jedno jest pewne – współczesny biznes ma przed sobą wiele dylematów etycznych, z którymi jakoś musi sobie poradzić.

Definicja nieetycznych praktyk biznesowych obejmuje wszystko, co nie spełnia minimalnych standardów kodeksu postępowania biznesowego. Zbiór zasad i reguł, które definiują dobre i złe postępowanie dla organizacji, nazywa się etyką biznesową. Każde działanie, które nie jest zgodne z tymi zasadami moralnymi, jest zachowaniem nieetycznym. Nierzadko mieliśmy do czynienia ze skandalami na światową skalę związanymi z nieetycznym traktowaniem pracowników przez firmę lub kolegów z pracy. Organizacje ustanawiają procedury postępowania w sytuacjach, które pojawiają się, gdy pracownicy naruszają kodeksy. Aby były skuteczne, kodeksy etyczne muszą mieć pełne wsparcie menedżerów najwyższego szczebla organizacji.

Etyka biznesu i organizacji reguluje jednak wyłącznie relacje zachodzące wewnątrz danej firmy. Efekty zewnętrzne produkowane przez biznes zmuszają nas jednak do zastanowienia się nad tym, jakie postępowanie biznesu jest etyczne w odniesieniu do środowiska zewnętrznego.

Firmy nieustannie stają przed różnego rodzaju dylematami etycznymi. We współczesnych realiach dotyczą one najczęściej wpływu firmy na środowisko naturalne. Nieograniczona ekspansja przyrody doprowadziła do katastrofy klimatycznej. Jednak bogactwo zasobów, jakie oferuje, kusi wiele firm do skorzystania z jej dobrodziejstw. Czy firmy powinny wycinać lasy? Jak w sposób etyczny pozbywać się zanieczyszczeń? To pytania, przed którymi stoi obecnie każdy menedżer.

Ważne jest także inne, problematyczne pytanie. Czy firma ma prawo poświęcać dobro pracowników w imię dążenia do większego zysku? Inne nieetyczne praktyki obejmują niepłacenie pracownikom godziwych wynagrodzeń, zatrudnianie dzieci poniżej ustawowego wieku produkcyjnego oraz niebezpieczne lub niehigieniczne warunki pracy. Działalność takich firm jak Amazon, który nieustannie łamie prawa pracownicze, budzi obecnie wiele kontrowersji, co kładzie na organizację dużą presję.

Bycie etycznym w biznesie jest trudne, biorąc pod uwagę charakter zadań związanych z kierowaniem organizacją. Moralność jest jednak czymś, czego nie można całkowicie lekceważyć. Biznes odpowiedzialny społecznie czyni etykę podstawą swojej działalności. Rosnąca społeczna świadomość na temat niejasnej strony biznesu powoduje, że firmy w coraz większym stopniu zmuszone są dostosowywać się do moralnych wymogów społeczeństwa.

Oceń tę podstronę

Może Ci się spodobać