Strona główna » Zrozumieć świat biznesu

Zrozumieć świat biznesu

przez seo-website
portal biznesowy

Biznes jest ciekawą dziedziną życia, na którą składa się wiele czynników. By dostatecznie ją zrozumieć, trzeba posiadać ogromną wiedzę. Wymaga to unikania wszelkiego redukcjonizmu, który we współczesnym myśleniu o biznesie jest niestety widoczny.

Redukcjonizm to teoria w psychologii skoncentrowana na redukcji złożonych zjawisk do ich najbardziej podstawowych części. Redukcjonizm odnosi się do idei, że złożony system jest rozłożony na część składową, a każda część jest badana indywidualnie. To w dużej mierze prowadzi do ignorowania tego, jak relacje między elementami wpływają na cały system.
Używa się go do upraszczania w rzeczywistości bardzo złożonych zjawisk. Biznes nie jest tu wyjątkiem. By uzyskać jego całościowy obraz, trzeba wyjść poza uproszczoną interpretację – biznes jest złożonym i nieustannie rozwijającym się środowiskiem. Jak dziś postrzega się biznes?

O biznesie myślimy dziś głównie w kategoriach racjonalności, pomijając aspekt intuicyjny. Pomijamy to, że nasze uczucia i pragnienia stanowią ważną część podejmowania decyzji, także tych o charakterze ekonomicznym. Dlatego działalność ekonomiczną definiuje się bardzo często jako dążenie do szybkiego zaspokojenia jednostkowych korzyści bez wglądu na to, jak indywidualne działania wpływają na otoczenie danej jednostki.

Biznes jest skomplikowany, dlatego redukcjonistyczne podejście jest szkodliwe. Złożoność biznesowa to informacje, które byłyby wymagane do pełnego udokumentowania firmy, w tym jej struktury organizacyjnej, procesów, systemów, infrastruktury, narzędzi, obiektów, produktów, usług, interfejsów i procedur. Złożony model biznesowy dotyczy szerszej, bardziej złożonej propozycji wartości poprzez jeden lub więcej produktów. Wiele modeli biznesowych odnosi się do wielu propozycji wartości poprzez jeden lub więcej produktów i/lub usług. Złożoność odnosi się do liczby elementów w otoczeniu organizacji i ich powiązań. W bardzo złożonym środowisku istnieje wiele zmiennych, które mogą mieć wpływ na firmę.

By zrozumieć problem, trzeba posiadać wiedzę zarówno o jego częściach, jak i szerokiej całości. Wiedza o elementach powinna być uzupełniona o wiedzę o relacjach między nimi. Konieczne jest podejście systemowe, uwzględniające zarówno złożoność biznesu, jak i jego uwikłanie w społeczny i kulturowy kontekst.

4/5 - (1 głosów)

Może Ci się spodobać