Strona główna » Jakie trudności napotyka międzynarodowy biznes? Polityka zagraniczna i różnice międzykulturowe.

Jakie trudności napotyka międzynarodowy biznes? Polityka zagraniczna i różnice międzykulturowe.

przez seo-website

W dobie globalizacji niezwykle istotną działalnością człowieka stał się międzynarodowy biznes. Biznes międzynarodowy to wszystkie transakcje handlowe między dwoma lub więcej krajami. Możliwość wymiany międzykrajowej jest korzystna dla wszystkich stron. Biznes pomaga innym narodom, eksportując im towary odpowiadające ich potrzebom, jest także szansą rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Pomaga w rozwijaniu lepszego wzajemnego zrozumienia między krajami, dzięki czemu są gotowe wspierać się nawzajem w potrzebach. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, jak dużo trudności napotyka międzynarodowy biznes.

Biznes międzynarodowy różni się od biznesu krajowego pod wieloma względami. Chociaż prawa, kultury i warunki ekonomiczne różnią się wewnątrz poszczególnych krajach i zróżnicowanie wewnętrzne jest ważną cechą gospodarki narodowej, różnice te są zwykle mniej wyraźne niż między krajami. Mimo że istnieją ograniczenia w przepływie towarów i usług oraz zasobów do ich produkcji w obrębie krajów, ograniczenia te są zwykle mniej wyraźne w obrębie krajów niż w wymianie międzykrajowej. To sprawia, że biznes międzynarodowy musi sprostać większym wymaganiom, niż wymiana narodowa. Obecnie globalne wydarzenia i konkurencja dotykają prawie wszystkie firmy — duże i małe — ponieważ większość z nich sprzedaje produkty i zabezpiecza dostawy z zagranicy. To właśnie dlatego międzynarodowe korporacje, międzynarodowe banki i międzynarodowe firmy handlowe zatrudniają tylko specjalistów najwyższej klasy. Tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Biznes międzynarodowy, który obejmuje handel transgraniczny i inne transakcje między firmami i rządami, istnieje od wieków. Aby z powodzeniem prowadzić działalność za granicą, firmy muszą często stosować praktyki inne niż te, do których są przyzwyczajone w kraju. Różnice w otoczeniu prawno-politycznym, ekonomicznym i kulturowym mogą wymagać od firmy zmiany każdego rodzaju działalności biznesowej, od produkcji po finanse i marketing. Marketing międzynarodowy mierzy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Są to przede wszystkim ryzyko polityczne, różnice kulturowe, zmiany w modzie i stylu klientów zagranicznych. Jednak jego znaczenie jest ogromne. Marketing międzynarodowy zbliża do siebie różne kraje, a także rozwija między nimi relacje kulturowe.

Trzy główne bariery w handlu międzynarodowym to bariery naturalne, takie jak odległość; bariery taryfowe lub podatki od towarów importowanych; bariery pozataryfowe, ograniczenia kontyngentowe, ograniczenia dewizowe, regulacje technologiczne i administracyjne, formalności konsultingowe. Inne trudności, z jakimi musi mierzyć się biznes międzynarodowy to np. bariery językowe, różnice kulturowe, czy niuanse polityki zagranicznej. Relacje polityczne między krajami również wpływają na to, co firmy mogą robić na arenie międzynarodowej.

Kultura ma większe znaczenie dla biznesu, niż mogłoby się wydawać. Kultura kształtuje sposób, w jaki ludzie postrzegają świat. Normy te różnią się w zależności od kraju i znajdują odzwierciedlenie w postawach wobec określonych produktów, reklamy, pracy i relacji między ludźmi danego społeczeństwa. Komunikacja międzykulturowa może być wyzwaniem i tylko odpowiednie dostosowanie się do tych warunków pozwoli firmom odnieść sukces na arenie międzynarodowej. Ma na celu zapewnienie zrozumienia, w jaki sposób ludzie z różnych kultur komunikują się w kontekście globalnym. Dla biznesu umiejętność ta jest kluczowa. Umiejętności międzykulturowe są ważne dla firm z kilku powodów. Pomagają im przystosować się do nowych środowisk pracy i zapobiegać szokowi kulturowemu, jednocześnie zwiększając ich świadomość kulturową, wiedzę i umiejętności praktyczne.

Wszystkie te czynniki kształtują to, jak dana firma poradzi sobie na zagranicznych rynkach. Globalne wyzwania, przed którymi stoją firmy, granice międzynarodowe, handel, globalna ekonomia i sposoby negocjowania z różnymi kulturami to elementy, które są kluczowe dla zrozumienia międzynarodowego biznesu.

Oceń tę podstronę

Może Ci się spodobać