Strona główna » Etos człowieka biznesu – jakie cechy zapewniają sukces?

Etos człowieka biznesu – jakie cechy zapewniają sukces?

przez seo-website

Osoby pełniące ważne funkcje biznesowe pełnią istotną rolę w gospodarce rynkowej. To między innymi oni są odpowiedzialni za kreowanie ładu społecznego. Sukces w biznesie wiąże się zatem z dużymi możliwościami, ale także odpowiedzialnością. Jakie cechy powinien mieć idealny człowiek biznesu? Jak cechy charakteru przekładają się na to, czy ktoś osiągnie sukces?

System ekonomiczny, w jakim funkcjonujemy, w ogromnym stopniu determinuje wzorzec moralny, jaki może okazać się skuteczny w osiągnięciu sukcesu. W gospodarce rynkowej etos człowieka biznesu przyjmuje pewien określony kształt, który pozwala mu jak najlepiej odnaleźć się w tak ukształtowanej rzeczywistości gospodarczej.

Najpopularniejszym poglądem jeszcze do niedawna było stwierdzenie, że wszelka działalność biznesowa to w istocie dążenie do zysku dla właścicieli i akcjonariuszy. Z tego względu prawdziwy biznesmen powinien wyróżniać się cechami, które są przydatne z perspektywy maksymalizowania wyników firmy. Profitowa orientacja sprawia, że najlepsze cechy obejmują: wytrwałość, determinację, skłonność do podejmowania ryzyka i zdecydowane dążenie do celu. Ściśle związana z sukcesem jest zdolność i umiejętność wytrwania. Większość wszystkich odnoszących sukcesów przedsiębiorców bardzo jasno wyraża się o wysokiej tolerancji na ryzyko.

Dyskusja o roli biznesu w społeczeństwie często skupia się jedynie na działalności firm, bez uwzględnienia kontekstu, w jakim działają – tego, co dzieje się w otaczającym je społeczeństwie. Ogromny społeczny wpływ biznesu sprawia, że ważna staje się ocena aktualnego stanu przedsiębiorczości w celu znalezienia obszarów wymagających poprawy. Coraz więcej środowisk zwraca uwagę, że powyżej przedstawiony model ignoruje społeczne skutki biznesu. Stanowisko, które uwzględnia te elementy działalności gospodarczej, określa się społeczną orientacją biznesu. Model ten dostrzega rolę relacji społecznych, jakie powstają w wyniku działalności biznesowej. Cele ekonomiczne podporządkowane są tu celom ogólnoludzkim i nie są uważane jako warte osiągania za wszelką cenę. W tym modelu etos człowieka biznesu obejmowałby takie cechy jak empatia, otwartość i gotowość do poświęceń na rzecz większego dobra.

To, jakie cechy powinien mieć dobry przedsiębiorca, zależy także od jego priorytetów. Jeden przedsiębiorca odnosi sukces do sprzedaży i zysku. Inny dodaje, oprócz tego, że zysk jest częścią kryteriów sukcesu, że zdobycie nowej wiedzy samo w sobie jest sukcesem. Jest to w dużej mierze kwestia indywidualna, dlatego trudno wypracować perspektywę aplikowalną dla wszystkich. Ponieważ sukces jest często oceniany indywidualnie, jego definicja może różnić się w zależności od przedsiębiorcy. Jednak niezależnie od tego, jak ktoś definiuje sukces, coraz większe znaczenie zyskuje zwracanie uwagi nie tylko na cele, ale też skutki działalności.

Kontekst społeczny, w jakim działa biznes na początku XXI wieku, jest niepewny, złożony i wymagający. A żeby tego było mało, konkurencyjny globalny kontekst, w którym musimy oceniać nasze wartości, nasila się z dnia na dzień. To sprawia, że trudno jednoznacznie wskazać na cechy, które determinują sukces. Pewne modele, takie jak profitowa i społeczna organizacja biznesu, oferują jedynie zestaw wskazówek, do których można się dostosować lub poszukiwać własnej drogi.

Oceń tę podstronę

Może Ci się spodobać