Strona główna » Czy etyka w biznesie się opłaca?

Czy etyka w biznesie się opłaca?

przez seo-website

Coraz więcej mówi się o etyce biznesowej i społecznej odpowiedzialności biznesu. Etyka biznesowa to zasady i praktyki biznesowe dotyczące ładu korporacyjnego, wykorzystywania informacji poufnych, przekupstwa, dyskryminacji, społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak czy etyka w biznesie przyczynia się do generowania zysków? Jednym zdaniem: czy to się opłaca?

Wiele czynników ma wpływ na rentowność firmy, w tym zespoły ekspertów zarządzających, oddani i wydajni pracownicy, stałe zapotrzebowanie konsumentów oraz uważna obserwacja wyników finansowych. Są to dobrze znane praktyki biznesowe. Jednak nie wszystkie firmy postępują w sposób etyczny. Bycie etycznym w biznesie jest trudne, biorąc pod uwagę charakter zadań związanych z kierowaniem organizacją: decyzje są złożone: nie ma czasu na refleksję, brakuje istotnych informacji. Nieetyczne zachowanie w biznesie odnosi się do działań, które nie spełniają akceptowalnych standardów praktyk biznesowych.

Podstawowa różnica między etyką a etyką biznesu polega na tym, że etyka ogólnie obejmuje wszystkie wartości moralne, podczas gdy etyka biznesu obejmuje tylko to, co jest związane z biznesem. Nieetyczne praktyki w miejscu pracy mogą powodować powszechne niepokoje wśród pracowników, prowadząc do większego poczucia niezadowolenia z wykonywanej przez nich pracy i pracodawców.

Istnieje wiele przykładów firm i ich pracowników, którzy podejmują dobre decyzje, które również okazują się opłacalne. Wiemy jednak, że robienie tego, co jest etycznie słuszne, nie zawsze przyczynia się do krótkoterminowych zysków. Jednak badania pokazują, że firmy, które opierają swoje działania na etyce biznesowej. odnoszą większe sukcesy niż te, które działają w sposób nieetyczny. Dążenie do zdobycia reputacji firmy etycznej jest szlachetne, ale wymaga zaangażowania. Większość firm jest napędzana finansami i można odnieść sukces zarówno etycznie, jak i odnieść sukces.

Firmy coraz bardziej koncentrują się na odpowiedzialności społecznej, czy to w obronie praw kobiet, ochronie środowiska, próbach zlikwidowania ubóstwa. Wielkie korporacje angażują się też w finansowanie działań organizacji międzynarodowych mających na celu walkę z różnymi problemami społecznymi. Szczytny cel można w ten sposób połączyć ze strategią PR-ową. Sprawia to, że takie firmy stają się bardziej atrakcyjne dla klientów. Etyczne postępowanie może być ważnym elementem budowania wizerunku przedsiębiorstwa. To nie wszystko. Formalne programy społecznej odpowiedzialności biznesu mogą zwiększyć morale pracowników i prowadzić do większej produktywności siły roboczej.

Prowadzenie firmy zgodnie z wymaganiami etyki jest opłacalne. Firmy byłyby niczym bez udziałowców i inwestorów, dlatego działanie z myślą o etyce biznesowej jest najważniejsze w kontaktach z tymi kluczowymi graczami. Jeśli brak etyki w biznesie stanie się powszechnie znany, biznes traci wiarygodność. Podczas gdy niektóre firmy przetrwają publiczną wiedzę o braku etyki dzięki ponownemu obrazowaniu i kampaniom reklamowym, wiele z nich traci kluczową bazę klientów. Dobra etyka biznesowa to cecha wyróżniająca, która może przynieść niezmierzony sukces organizacji komercyjnej. Kiedy dobre postępowanie i moralność są stosowane na wszystkich poziomach struktury organizacji, firma najprawdopodobniej zmierza do sukcesu. Etyczne zachowanie może zwiększyć wydajność pracowników, satysfakcję z pracy, zaangażowanie organizacyjne, zaufanie i postawy obywatelskie.

Oceń tę podstronę

Może Ci się spodobać