20. Ogólnopolski Konkurs WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców – termin zgłoszeń został przedłużony do 31 lipca 2017 roku.

W 20. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców weźmie udział ponad 450 firm – tyle przedsiębiorstw do dziś otrzymało nominacje do Konkursu, a liczba ta jeszcze się zwiększy. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konkursem, termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 31 lipca br.

Każda firma, która rozwija się zgodnie z zasadami etyki biznesu, ma szansę na nominację i wyróżnienie prestiżową nagrodą WIKTORIA. Na laureatów bieżącej, jubileuszowej edycji Konkursu czekają również „SUPER WIKTORIE” i nagroda specjalna „Osobowość XX-lecia Konkursu”.  Jest to jedyny w Polsce konkurs dla przedsiębiorców, w którym nie liczy się format i wielkość, ale przede wszystkim rzetelność prowadzonej działalności  gospodarczej.

– Zainteresowanie udziałem w jubileuszowej edycji Konkursu dla przedsiębiorców WIKTORIA osiąga w tych dniach fazę kulminacyjną. Nominację do 20. edycji otrzymało już 450 firm. Ze względu na liczne prośby zainteresowanych a także na dużą ilość nominacji nadsyłanych przez Starostów z całej Polski i konieczność weryfikacji zgłoszonych przedsiębiorstw, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 31 lipca. – potwierdził  Waldemar Piórekpomysłodawca Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, Przewodniczący Kapituły oraz Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia.

Ogólnopolski Konkurs WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, który w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia, jest skierowany do firm z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest umacnianie i promowanie tradycji etyki biznesu jako głównej wartości rozwoju gospodarki, dlatego etyka i rzetelność w biznesie są kryteriami decydującymi o przyznaniu nominacji do Konkursu, a następnie – o wyłonieniu zwycięzców.  Prawo do nominacji firm do Konkursu posiada organizator, samorząd terytorialny i gospodarczy oraz Ambasadorowie Konkursu WIKTORIA. Przedsiębiorstwa mogą również zgłaszać się bezpośrednio do organizatora.  Statuetki WIKTORIA przyznawane są w 15. kategoriach odzwierciedlających wszystkie gałęzie gospodarki. Dodatkowo, firmy będące przykładem wyjątkowych osiągnięć rynkowych i działań zrealizowanych w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu mają szansę na zdobycie SUPER WIKTORII, którą przyznaje Przewodniczący Kapituły Konkursu na podstawie oceny firmy i osobowości osoby zarządzającej.  Jubileuszowa edycja Konkursu będzie również wyjątkową okazją do zdobycia nagrody specjalnej – „Osobowość XX-lecia Konkursu”. Tą nagrodą będą uhonorowani przedsiębiorcy kierujący firmami, które były laureatami Konkursu w latach ubiegłych.

Zgłoszenia do 20. edycji Ogólnopolskiego Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców trwają do 31 lipca 2017 r. Następnie, wszyscy nominowani są zobowiązani do przesłania do organizatora wypełnionych Zeszytów Konkursowych w terminie do 5 września 2017 r.  Uroczysta Gala, podczas której zwycięzcom wręczone będą prestiżowe statuetki WIKTORII, SUPER WIKTORII oraz „Osobowość XX-lecia Konkursu” odbędzie się 21 października 2017 r. w warszawskim Airport Hotel Okęcie.

Informacje o konkursie, formularze i regulamin konkursu są dostępne na stronie www.nagrodawiktoria.pl.

Kategorie konkursu WIKTORIA  – Znak Jakości Przedsiębiorców

 1. Budownictwo, Usługi Developerskie i zarządzanie nieruchomościami
 2. Infrastruktura Inżynieryjna i Drogowa
 3. Energetyka, Elektrotechnika
 4. Handel i Dystrybucja
 5. Medycyna, Zdrowie i Uroda
 6. Ochrona Środowiska
 7. Przemysł Lekki
 8. Przemysł Ciężki
 9. Rolnictwo i Produkcja Spożywcza
 10. Transport, Motoryzacja, Spedycja i Logistyka
 11. Telekomunikacja, Informatyka i Elektronika
 12. Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
 13. Usługi dla Firm i Ludności
 14. Bankowość i Usługi Finansowe
 15. Działalność Naukowa, Edukacyjna i Badawczo Rozwojowa.

 Kapituła Konkursu

Przewodniczący Kapituły Konkursu Waldemar Piórek – Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, Barbara Jończyk – Prezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości, prof. Elżbieta Teresa Mączyńska-Ziemacka – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, dr Dariusz Tarczyński – psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości, Peter Grudniak – Prezes Zarządu Ergo Pro w Polsce, Grzegorz Turniak – Prezes Akademii Rekomendacji, Mariusz Hildebrand – Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A., Leszek Mellibruda – dr hab. psycholog biznesu, Włodzimierz Olewnik – przedsiębiorca, właściciel Zakładów Mięsnych OLEWNIK.


Organizator Konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców

Warszawska Izba Przedsiębiorców w tym roku obchodzi 28-lecie istnienia. Izba powstała z przekształcenia Warszawskiej Izby Kupców i Przedsiębiorców oraz fuzji z Warszawską Izbą Handlu Detalicznego i Usług. Obecnie zrzesza blisko 1 000 członków. Do głównych zadań Izby należą m.in.: udzielanie porad prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, promocja zrzeszonych firm oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników, a także konsultacje społeczne w ramach procesów legislacyjnych. Dodatkowo Warszawska Izba Przedsiębiorców organizuje liczne konferencje, prowadzi konsultacje społeczne, wydaje własne publikacje oraz realizuje wiele projektów i plebiscytów, m.in. WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców, SUPERMEDICUS – plebiscyt dla firm i instytucji z branży medycznej, ASY – ranking produktów finansowych oferowanych dla przedsiębiorców oraz akcję, która rekomenduje warszawską gastronomię, czyli „Warszawa od kuchni”.

Do grona członków Warszawskiej Izby Przedsiębiorców należą firmy nie tylko z Warszawy i Mazowsza ale z całej Polski m.in.: SITA, Omnicon, TTW Opex, Lewiatan, Top-Market, Biuro Podróży Holiday Travel, Trasko-Inwest, Bama Logistics, Lasermax, PM Floring, Wityng Hotel,  Versus, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.


Patronat honorowy

PATRONAT HONOROWY

Patronat medialny

PATRONAT MEDIALNY


Kontakt dla mediów
Biuro prasowe Konkursu
Beata Jeż, tel. kom. 692 506 234
Jolanta Gałązka, tel. kom. 501 018 847
e-mail: press@nagrodawiktoria.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Skomentuj

Twój adres e-mail będzie niewidoczny.

*