TDP Park Przemysłowy w Piasecznie

Wywiad z Panem Jatinem Bhardwajem Prezesem TDP Parku Przemysłowego.

Panie PJatin_1 (1)arezesie jakie są plany rozwoju TDP Park Przemysłowy w Piasecznie?
     Działamy na terenie dawnych zakładów Polkolor w Piasecznie. To największy teren inwestycyjny na obszarze gminy Piaseczno  teren z dużym potencjałem rozwoju, którego jednak obecnie nie możemy wykorzystać ze względu na niekorzystne zapisy obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania terenu. Możliwości gospodarczego wykorzystania  terenu ograniczają również problemy komunikacyjne – brak rozbudowy skrzyżowania ulic Puławskiej i Okulickiego, jak i całej trasy drogi krajowej 721 na odcinku od Nadarzyna do Konstancina- Jeziornej. W związku z tym nieruchomość na razie nie może generować takich korzyści dla lokalnej społeczności i dla właścicieli, jakie mogłaby potencjalnie przynosić.

Obecnie nieruchomość wykorzystywana jest na cele wynajmu powierzchni biurowych, magazynowych i produkcyjnych. Działa tu prawie 200 firm, wynajmowane jest ponad 70% powierzchni.

W związku ze wskazanymi powyżej ograniczeniami nie planujemy obecnie zmiany naszej strategii rozwoju, starając się w ramach uzyskiwanych dochodów efektywnie gospodarować naszymi zasobami. Należy podkreślić, że stanowi to niemałe wyzwanie, ponieważ zarówno wielkość nieruchomości, jak i stan budynków i infrastruktury, pochodzących w znaczącej mierze jeszcze z lat 70, co powoduje konieczność napraw, generują znaczące koszty utrzymania.

Chcemy jednak podkreślić, że jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z administracją publiczną, jak i inwestorami prywatnymi, aby rozpocząć realizację projektów rozwojowych, ale realizacja tego typu przedsięwzięć wymaga usunięcia ww. ograniczeń oraz starannego przygotowania.

Jak ocenia Pan możliwości działania firmy w Polsce?
     Polska jest krajem o dużym potencjale. Jednak obserwujemy, że warunki do rozwoju inwestycji kapitału zagranicznego w rejonie położenia nieruchomości nie są łatwe. Liczyliśmy na utworzenie strefy ekonomicznej, czy ułatwienia podobne do tych, jakie są tworzone dla inwestorów w innych częściach Polski, ale niestety, nadal więcej napotykamy ograniczeń, niż zachęt  do podjęcia inwestycji.

Czy może Pan powiedzieć czym zajmuje się Pana macierzysta firma w Indiach?
     Videocon to firma międzynarodowa. Ma 8 głównych linii biznesowych. Znana jest m,in. jako producent AGD oraz RTV, a także dostawca usług telekomunikacyjnych. To jedna z największych firm w Indiach, która działa również na rynkach międzynarodowych, m.in. na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Południowej

Jak ocenia Pan możliwość rozwoju Indii i Polski w najbliższych latach?
     Indie to kraj o populacji ponad 1.300.000.000 osób, w którym 65% osób jest to osoby w wieku do 35 lat. To daje ogromny potencjał rozwoju. Polska jest znaczącym rynkiem europejskim, na którym firmy indyjskie już obecnie zainwestowały znaczące środki. Dalsza współpraca zależeć będzie jednak nie tylko od samych przedsiębiorców, ale także od klimatu inwestycyjnego i likwidacji istniejących barier inwestycyjnych dla przedsiębiorców.

Czego możemy życzyć (Panu osobiście) i TDP na 2017 rok?
     Mam nadzieję, że TDP będzie nadal centrum biznesowym dla Piaseczna. Sukcesy naszych najemców przełożą się na sukces mojej firmy. Mamy nadzieję, na jeszcze lepszą współpracę z władzami lokalnymi i samorządowymi, od których wiele zależy.

W szczególności liczę na racjonalne zmiany planu zagospodarowania dotyczącego naszej nieruchomości, jak też liczę na rozpoczęcie przebudowy newralgicznego skrzyżowania ulicy Okulickiego z ulicą Puławską, co umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału nieruchomości. Liczymy również na współpracę przy mniejszych projektach, takich jak odtworzenie przystanku autobusowego przy naszej nieruchomości, o co wielokrotnie zwracaliśmy się do władz lokalnych i o co nieustannie proszą nasi najemcy i osoby zatrudnione na terenie naszej firmy.

Osobiście mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla oznaczał dalsze polepszenie współpracy z lokalnymi władzami i dalszy rozwój naszej firmy i gminy Piaseczno.

logo TDP

Odwiedź nas na Facebooku

Skomentuj

Twój adres e-mail będzie niewidoczny.

*